2008

ALGEMEEN

Hoeveelheid:

In 2008 zal de oogst in totaal 44,5 miljoen hl wijn opleveren, dit komt overeen met een vermindering van 5 % in vergelijking met vorig jaar. De wijnoogst ligt duidelijk onder het gemiddelde van 1998-2007 dat toen 50,6 miljoen hl bedroeg. 

Er is een groot verschil waar te nemen tussen Noord- en Centraal Italië waar de volumes onder het gemiddelde liggen van de vorige wijnoogsten (uitgezonderd Emilia-Romagna) en Zuid-Italië waar de volumes allemaal die van 2007 overtreffen (uitgezonderd Sardinië).

Kwaliteit:

Volgens de eerste ramingen, is de kwaliteit van het wijnjaar 2008 zeer uiteenlopend. Hoewel de klimaatsomstandigheden en weersomstandigheden heel vreemd waren, kan men stellen dat de kwaliteit in het algemeen goed was met ook enkele uitstekende resultaten. 

Uitstekende kwaliteit is vooral troef in Noord- en Centraal Italië waar de gunstige omstandigheden van september en oktober de beoogde hoeveelheid hebben opgeleverd. Tijdens die twee maanden hebben de druiven voordeel gehad van de zonnige dagen met weinig regen en goede temperatuursschommelingen tussen dag en nacht. Ondanks de grote vrees voor de kwaliteit hebben de hiervoorgenoemde omstandigheden voor de redding van de wijnoogst gezorgd.

PIEMONTE

Hoeveelheid : -10% ten opzichte van 2007

Dankzij de bijzonder goede klimaatsomstandigheden van september, kunnen we stellen dat de kwaliteit voortreffelijk is. Deze is vooral zeer goed tot uitstekend voor de Nebbiolo-druiven en de Barbera d'Asti Superiore. De hoeveelheid loopt terug met 10%. 

De vegetatieve cyclus heeft een regenachtige lente gekend met normale temperaturen. Na een normale uitbottingsperiode, hebben de vele regens van de meimaand en de eerste 10 dagen van juni de vruchtzetting verstoord. Dit heeft gezorgd voor de vorming van verspreide trossen bestaande uit zowel gewone druiven als minder ontwikkelde druiven. 

De slechte weersomstandigheden tijdens de bloeiperiode hebben geleid tot een heterogene productie. Enkele zones die gelukkig beperkt bleven werden door regenbuien geteisterd. 

De wijnoogst is t.o.v. 2007 met 20 dagen vertraging begonnen. De pluk is op het einde van augustus begonnen met de druiven Pinot Nero, Chardonnay voor spumante-basis Alta Langa. Nadien ging men over tot de pluk van Brachetto en Moscato druiven, die 30% van de totale regionale productie vertegenwoordigen. De pluk werd op het einde van oktober beïndigd met de Nebbiolo, die bestemd is voor de productie van de Barbaresco en de Barolo. 

De geoogste druiven zijn in het algemeen heel gezond en van heel goede kwaliteit.

LOMBARDIA

Hoeveelheid : -20% ten opzichte van 2007

In Lombardije worden er productiedalingen geregistreerd van 20% tot zelfs 30% in Oltrepò en in Franciacorta. De kwaliteit is redelijk goed met enkele uitschieters van uitstekende kwaliteit. De eerste resultaten van de analyses tonen een gunstig suikergehalte, een goede zuurtegraad en een interessant gehalte aan polifenolen. 

Het verloop van de vegetatieve cyclus en de weersomstandigheden waren zeer vergelijkbaar met die van Piemonte. Het uitbotten was normaal maar de voortdurende regens evenals de aanvallen van parasieten hebben een productievermindering teweeggebracht. In bepaalde zones hebben hagelbuien een groot deel van de productie getroffen zoals in Valtellina waar op 13 juli de helft van de Sassella-wijngaard beschadigd werd. Meestal werd de rijping vertraagd in vergelijking tot vorig jaar maar ze blijft binnen de gemiddelden.

TRENTINO ALTO-ADIGE

Hoeveelheid : -5% ten opzichte van 2007

De wijnoogst is op een tijdstip begonnen dat vergelijkbaar is met dat van de voorbije jaren. Wat de kwaliteit betreft, verwacht men een productievermindering van 5% t.o.v. 2007 met uitschieters van -10% in de provincie Bolzano. 

De vegetatieve cyclus is in de hele regio gekenmerkt geweest door een winter met zachte temperaturen die aanhielden tot maart. De vele neerslag tijdens de lente evenals tijdens de maand juli (300 milliliter) hebben de vruchtzetting schade toegebracht wat op zijn beurt de grootte van de trossen heeft verminderd. 

Het slechte weer heeft de aanval van parasieten in de hand gewerkt. De witte wijnen vertonen uitstekende kwaliteitsniveaus voor de spumante-basis en de aromatische variëteiten. Wat de rode wijnen betreft, is de kwaliteit interessant voor de Pinot Noir, de Teroldego en de Lagrein en minder goed voor de Merlot en de Cabernet.

VENETO

Hoeveelheid : -5% ten opzichte van 2007

In heel Veneto werd de lente gekenmerkt door een grote hoeveelheid regenbuien die de vegetatieve groei positief beïnvloed hebben. Tot de maand juli hebben de regenbuien en de eigenaardigheden van het weer de verschillende fenologische fases van de wijnrank bepaald. Dit heeft logischerwijze de normale bloei vertraagd en de groei van gespreide trossen veroorzaakt. 

Nadien, rond half juli is de situatie genormaliseerd wat heeft geleid tot een normale verkleuring van de druiven en een rijping die echter wel 20/25 dagen vertraging had t.o.v. vorig jaar. September en oktober werden gekenmerkt door goed weer met gunstige temperatuursschommelingen tussen dag en nacht wat een goede goede rijping van de druiven heeft veroorzaakt, in het bijzonder van de witte druiven. 

De kwaliteit van de druiven is heel interessant, in het bijzonder voor de witte wijnen. De kwaliteit van de rode wijnen is heel goed maar heterogeen in functie van de productiezones. Wat de hoeveelheid betreft, valt er een groot verschil waar te nemen in het ene gebied tot het andere maar globaal gezien is er sprake van een vermindering met 5%.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Hoeveelheid : -10% ten opzichte van 2007

Tijdens de wijnoogst waren er prachtige dagen met grote temperatuursschommelingen die het geheel van de aroma's van goed gezwollen en gezonde vruchten bepaald hebben. Het rendement druif/wijn ligt rond het gemiddelde voor de witte wijnen maar is wel lager voor de rode wijnen. In de hele regio voorspelt men een vermindering van de productie van -10% t.o.v. 2007. 

De kwaliteit is zeer goed met uitschieters voor de volgende druiven : Friulano, Chardonnay en Pinot Grigio. Bij de rode wijn onderscheiden Refosco en Cabernet zich van de rest. De vermindering van de productie is het gevolg van een uiteenlopende vegetatieve cyclus getekend door veel schommelingen. 

De lente heeft veel regen gekend die de vegetatieve groei van de wijnranken duidelijk versneld heeft en die het verlies van bloemknoppen heeft veroorzaakt tijdens de bloei. Tijdens de laatste dagen van juni zijn de temperaturen gestegen, wat een herstel van de ideale omstandigheden en een goede rijping heeft teweeggebracht. De hagelbuien van eind juni en begin juli hebben belangrijke schade aangericht aan een aantal wijngaarden.

EMILIA-ROMAGNA

Hoeveelheid : gelijk aan die van 2007

De maand juni heeft een redelijk regenachtig klimaat gekend met temperaturen die niet hoog lagen en die tegelijkertijd de vegetatieve groei bevorderd hebben maar ook de verspreiding van parasieten. De maanden juli en augustus werden gekenmerkt door redelijk hoge temperaturen die het rijpingsproces en een goede herstelling gegarandeerd hebben. Na 10 september zijn de temperaturen veel verlaagd met een goede temperatuursschommeling tussen dag en nacht. 

De gezondheidstoestand van de druiven is eveneens interessant. Er is niettegenstaande een vermindering van het rendement druif/wijn door de dikke schillen enerzijds, of door het indrogen van de trossen op de wijnranken die geleden hadden onder het watertekort anderzijds. 

Wat de kwaliteit betreft, voorziet men een stijging van 10% in Romagna en van 20% in Emilia. Daarom zal de totale productie toch 6.253.000 hl bedragen.

TOSCANA

Hoeveelheid : -20% tegenover 2007

De geoogste hoeveelheid is met 20% gedaald door de abnormale klimatologische- en weersomstandigheden die de wijngaarden in de regio hebben moeten ondergaan. Na de winter die normaal verlopen is, heeft de lente slechte weersomstandigheden gekend met temperaturen onder het gemiddelde. De onophoudelijke en fikse regenbuien die na 20 juni gevallen zijn, hebben de verspreiding van parasieten in de hand gewerkt. 

De lage temperaturen hebben de bloei en de besvorming vertraagd. Hagelbuien hebben vanaf half-augustus schade aangericht in Maremma. Ze hebben de productie getroffen in de zone van Brunello di Montalcino en tijdens de eerste dagen van september ook in de Chianti en de Chianti Classico. De weersomstandigheden van september, zonder regenbuien, hebben de kwaliteit van de druiven verbeterd. 

Men verwacht voor alle wijnen eerder goede kwaliteit met verschillende uitstekende uitschieters.

MARCHE

Hoeveelheid : +15% ten opzichte van 2007

Volgens de laatste voorspellingen zal de productiestijging 15% bedragen tegenover 2007 en de productie in totaal 870.000 hectoliter bedragen. De vegetatieve cyclus werd getroffen door vreemde omstandigheden die de cyclus van dit abnormaal jaar bepaald hebben. 

Het uitbotten is normaal en homogeen verlopen. De maanden juli en augustus zijn gekenmerkt geweest door zonnige en geventileerde dagen met temperaturen die bijna altijd boven de gemiddelde lagen en zonder regen bleven. Enkele wijngaarden hebben zelfs geleden onder het watertekort. Gelukkig hebben de temperatuursschommelingen en de regenbuien van de maand september de situatie genormaliseerd.

LAZIO

Hoeveelheid : -20% ten opzichte van 2007

Volgens de laatste berekeningen voorziet men een productiedaling van rond de 20% tegenover de vorige oogst. De productie beloopt 1.500.000 hectoliter omwille van een rendement druif/wijn dat 5% lager ligt dan het gemiddelde van de laatste jaren. 

De winter is matig koud geweest met overvloedige lenteregens die de waterreserves van de hele regio gespijsd hebben. Men verwacht goede kwaliteit voor alle wijnen met verschillende uitstekende uitschieters.

ABRUZZO

Hoeveelheid : +10% ten opzicht van 2007

De lente was niet bijzonder warm en werd gekenmerkt door vele regenbuien, die voor vertraging bij het uitbotten gezorgd hebben. Op enkele uitzonderlijke regenbuien na, hebben vanaf eind april mooie dagen met hoge temperaturen de groei van de wijnranken bevorderd en gezorgd voor uniforme en goed gevormde trossen voor alle variëteiten. 

Daarna is de bloei en de fruitzetting goed verlopen qua gezondheid omdat de parasietenaanvallen onder controle gebleven zijn. De hoeveelheid is gestegen met 10% tegenover vorig jaar, in het bijzonder door de grote hoeveelheid en het respectievelijk gewicht. Men voorspelt een totale productie van 2.400.000 hectoliter wijn tegen 2,2 miljoen hectoliter in 2007. 

De kwaliteit mag als goed beschouwd worden dank zij door de gunstige klimaatsomstandigheden van september en oktober. De eerste analyses tonen vele kwaliteitsuitschieters, in het bijzonder voor de rode wijnen.

CAMPANIA

Hoeveelheid : +10% ten opzichte van 2007

De tijdsspanne tussen het uitbotten en het begin van de pluk is gekenmerkt door aangename klimaatsomstandigheden. Deze waren slecht tijdens de bloei die gekenmerkt werd door een temperatuursvermindering die op zijn beurt het verlies van bloemen heeft veroorzaakt. De lage temperaturen hebben aangehouden tot 20 juni, een tijdstip waarop er vele regenbuien zijn gevallen. 

De klimaatsomstandigheden hebben voortgeduurd tijdens de volledige druivenplukperiode wat het suikergehalte op normaal niveau liet komen en een normale en rationele oogst toeliet. De druiven zijn gezond met uitstekende rijpingsniveaus. Het rendement druif/wijn is goed met een gunstig suikergehalte en zuurtegraad boven het gemiddelde. 

De temperatuursschommelingen tussen dag en nacht zorgden voor een uitstekend geheel aan aroma's die evenwichtig en gestructureerd zijn. De rode wijnen tonen een hoog gehalte aan polifenolen en hebben een mooie en evenwichtige structuur.

PUGLIA

Hoeveelheid : +20% ten opzichte van 2007

In het algemeen is de kwaliteit van de wijn uit Puglia zeer goed met enkele uitstekende uitschieters. Volgens de eerste waarnemingen, is de kwaliteit interessant met een goede zuurtegraad en een mooi aromabouquet. 

Dankzij de klimaatsomstandigheden van de maand september en oktober verwacht men een stijging van +20% van de huidige productie tegenover 2007. Anno 2008 zal deze 6,8 miljoen hectoliter bedragen tegenover 5,7 miljoen vorig jaar. De druivenpluk is met een week vertraging begonnen tegenover vorig jaar maar toch nog binnen het gemiddelde van vorige jaren.

SICILIA

Hoeveelheid : +55 % ten opzichte van 2006

De bloei en de vruchtzetting zijn op normale wijze verlopen. Hetzelfde geldt voor de verkleuring en de rijping tijdens de zomerperiode. De gezondheid van de druiven is in de hele regio goed te noemen. 

De eerste dagen van september zijn er warme dagen geweest die de rijping van de druiven versneld hebben en die de pluk ook vervroegd hebben. De resultaten van de analyses tonen een goede verhouding tussen zuren en suikers en een interessant rendement druif/wijn. De witte en de rode wijnen tonen een mooi potentieel en er zullen verschillende kwaliteitsuitschieters zijn. 

Wat de productie betreft, verwacht men wijnen met een mooi potentieel met verschillende uitschieters. Qua hoeveelheid v oorziet men een stijging van 55% die overeenkomt met 7,1 hectoliter terwijl de productie vorig jaar slechts 4,6 miljoen hectoliter bedroeg.

SARDEGNA

Hoeveelheid : -30 % ten opzichte van 2007

De abnormale klimaatsomstandigheden hebben het eiland in twee opgedeeld: het noordelijke en het zuidelijke gedeelte. Het noordelijke gedeelte omvat het gebied rond Oristano, Alghero en Gallura en heeft een normale vegetatieve cyclus gekend. 

In het zuiden van het eiland behoorden de winter- en lenteregens tot de zwakste van het laatste decennium. Hierdoor konden de waterreserves niet aangevuld worden. Enkel in de zones waar men aan irrigatie heeft gedaan, konden de wijngaarden en de druiven gered worden. Daar waar men geen irrigatie heeft toegepast, is de schade redelijk omvangrijk. 

Zelfs tijdens de maanden september en oktober zijn er niet de beoogde regens geweest die de druivenpluk hadden kunnen redden. De totale productie bedraagt 600.000 hectoliter, dit is een heel stuk minder dan het vijfjaarlijkse gemiddelde van 900.000 hectoliter. 

De kwaliteit is heel heterogeen : heel goed met uitstekende uitschieters in het noorden van het eiland en goede kwaliteit in het zuiden voor de zones die goed geirrigeerd werden. De voorspellingen van productietekort zullen leiden tot prijsstijgingen van 15-20% tegenover vorig jaar.