Biodynamische wijnbouw

Biodynamische en biologische wijnbouw

Biologische wijnbouw wint steeds aan belang. Omdat wij onze wijnproducenten zorgvuldig selecteren werkt het gros van onze producenten, vanuit familiale principes, al op organische wijze en met een maximaal respect voor de natuur. Ze streven daarom echter niet noodzakelijk een officiële certificatie na, omdat dit soms als té commercieel wordt beschouwd.

Steeds meer Italiaanse wijnproducenten (o.a toonaangevende domeinen als Aloïs Lageder en Avignonesi) gaan nog een stapje verder en trekken resoluut de kaart van de biodynamische wijnbouw om zo meer uitgebalanceerde en zuiverdere wijnen te krijgen. Maar wat houdt biodynamische wijnbouw eigenlijk in, wat is het verschil met biologische wijnbouw en waarom begint een biodynamische wijnboer ermee?

Vele  wijnliefhebbers kennen de term allicht wel, maar weten zelden welke lading die vlag precies dekt. Niet verwonderlijk aangezien er tot op heden geen exacte theorie - laat staan wettelijke regelgeving - bestaat die de elementen vastlegt waaraan voldaan moet worden om te mogen spreken van biodynamische landbouw. Hoewel deze wijnbouwfilosofie al ontstond in de jaren '20 van de vorige eeuw en vasthoudt aan bepaalde pijlers is het moeilijk een goed beeld te vormen van de biodynamische wijnbouwfilosofie. 

We proberen de biowijn en biodynamische wijn dus graag even uit te klaren voor je.

Biologisch vs biodynamisch

Aan de hand van naamsontleding kan het verschil al worden uitgelegd met biologische wijnbouw. Biodynamische wijnbouw is de vlottere term voor biologisch-dynamische wijnbouw. De aanhangers van biologisch-dynamische wijnbouw geloven ten eerste in de principes van de biologische wijnbouw, maar gaan nog een paar stappen verder.

Biologische wijnbouw

Biologische wijnbouw verwerpt het gebruik van chemische stoffen op het land en gelooft eerst en vooral in een gezonde bodem als basis voor de vruchtbaarheid, net zoals dat ook geldt voor biologische landbouw. Klassieke biologische praktijken omvatten het gebruik van groenbemesting (dus zeker geen chemische meststoffen), regelmatige bodembewerking, compost en gemengde aanplanting en ten slotte enkel natuurlijke bestrijdingsmiddelen tegen ziektes en ongedierte (bv. kruidenmengsels).  Biologische wijn is gemaakt van biologische druiven, oftewel druiven die geteeld zijn zonder het gebruik van chemische middelen, zoals pesticiden of kunstmest in de strijd tegen ziektes, predatoren en schadelijke insecten. Ook in het wijnverwerkingsproces achteraf gaat de biologische wijnproducent zuinig om met toevoegingen. Er bestaan een korte lijst met acceptabele toevoegingen, maar ook die blijven zoveel mogelijk beperkt. Daarom zal deze wijn minder toegevoegd sulfiet bevatten bijvoorbeeld, maar wijn zonder sulfieten is echter bijna onmogelijk te vinden. 

Wil je graag biowijn uitproberen? Je kunt hier gemakkelijk biologische wijn bestellen uit onze zorgvuldige selectie.

Biodynamische wijnbouw

Biodynamica verdedigt al deze aspecten ook, omdat ze een goede basis vormen voor ecologisch gezonde landbouw, maar gaat nog een stapje  verder. Waarom? Omdat de vruchtbaarheid van de aarde blijft afnemen en dus moet er meer gebeuren dan alleen de aarde voeden; de aarde moet ook nog 'genezen' worden.

Het wijnhuis van Alois Aldeger past de biodynamische wijnbouw met de grootste passie toe. In tegenstelling tot de biologische land- en wijnbouw, gaat de biodynamische wijn- en landbouw bijkomend actief ingrijpen en hierbij onder andere beroep doen op kosmische krachten (vandaar de toevoeging '-dynamica'). Het is de bedoeling van de biodynamie om de wijngaard zo gezond en vruchtbaar te maken dat de wijnstokken ook uit zichzelf beter beschermd zijn tegen ziektes en parasieten.

De uiteindelijke bedoeling is de wijnstok in volledige harmonie te brengen met de aarde waarin ze groeit en de omringende kosmos en zo op lange termijn een groter succes te behalen dankzij een beter kwaliteitsniveau.

De biodynamische wijnen zouden 'natuurlijker' en daarom beter in balans of gezonder zijn.  Omdat de druiven biodynamisch geteeld werden, kan de wijnboer er na het plukken min of meer mee doen wat hij wil: aansuikeren, concentreren, ultrafiltreren, sulfiteren (zwavelen), ontzuren, aanzuren, … Net zoals bij de wijnen afkomstig van conventionele wijnbouw geldt natuurlijk  ook hier: steeds eerst proeven is de boodschap.

De biodynamische wijnbouw heeft twee hoofdpeilers.

  1. koehoorn
    koehoorn

    Men gebruikt plantaardige, minerale en dierlijke stoffen (preparaten) die de groei stimuleren en de aarde doordrenken met positieve krachten. Zo gaat men bijvoorbeeld gedroogde koemest of fijngemalen kiezelsteentjes gemengd met water in een koehoorn steken en deze hoorn enkele maanden onder de grond bewaren.

    Na opgraving in de lente wordt het opgedroogde en verharde preparaat dan opgelost in water (het preparaat wordt 'gedynamiseerd') en over de wijngaard uitgesproeid.

  2. Men gebruikt de invloed van kosmische krachten en cycli en er wordt gelet op het evenwicht van de vier natuurelementen vuur, lucht, water en aarde. De zon- en maanstanden bepalen bijvoorbeeld de oogst- en snoeiwerkzaamheden. Sommige wijnbouwers oogsten enkel en alleen bij volle maan om zo de energie van de maan te laten absorberen in de geplukte druiven.

Wat de toekomst van de biodynamische wijnbouw betreft is het voorlopig nog koffiedik kijken, maar de bijzonder goede proefresultaten die de meeste biodynamische wijnen voortdurend behalen lijken een verdere uitbreiding van de biodynamie de komende jaren te verzekeren.

Wie juicht een wijnbouwtechniek met zo een groot respect voor de natuur en de aarde ten slotte niet toe? Laat je net als ons overtuigen van kwalitatieve biodynamische wijnen. Biodynamische wijn kopen kan hier snel, gemakkelijk en verzekerd van kwaliteit. 

Onze gecertificeerde biologische en biodynamische wijnen:

€ 36,97 / fles
meteen leverbaar

€ 27,17 / fles
€ 31,97 -15%
meteen leverbaar

€ 18,97 / fles
meteen leverbaar

€ 17,97 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
Dit product is niet leverbaar

€ 62,97 / fles
meteen leverbaar

€ 23,97 / fles
meteen leverbaar

€ 20,99 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
meteen leverbaar

€ 20,99 / fles
Dit product is niet leverbaar

€ 109,99 / fles
meteen leverbaar

€ 45,99 / fles
meteen leverbaar

€ 36,97 / fles
4/5
meteen leverbaar

€ 78,95 / fles
meteen leverbaar

€ 62,87 / fles
€ 73,97 -15%
meteen leverbaar

€ 104,97 / fles
meteen leverbaar

€ 39,73 / fles
€ 52,97 -25%
meteen leverbaar

€ 39,73 / fles
€ 52,97 -25%
meteen leverbaar

€ 29,98 / fles
€ 39,97 -25%
meteen leverbaar

€ 23,98 / fles
€ 31,97 -25%
Dit product is niet leverbaar

€ 39,73 / fles
€ 52,97 -25%
meteen leverbaar

€ 35,99 / fles
€ 47,99 -25%
meteen leverbaar

€ 29,98 / fles
€ 39,97 -25%
meteen leverbaar

€ 27,98 / fles
€ 39,97 -30%
meteen leverbaar

€ 27,98 / fles
€ 39,97 -30%
meteen leverbaar

€ 27,98 / fles
€ 39,97 -30%
meteen leverbaar

€ 29,38 / fles
€ 41,97 -30%
meteen leverbaar

€ 27,73 / fles
€ 36,97 -25%
meteen leverbaar

€ 23,98 / fles
€ 31,97 -25%
meteen leverbaar

€ 22,38 / fles
€ 31,97 -30%
meteen leverbaar

€ 18,88 / fles
€ 26,97 -30%
meteen leverbaar

€ 27,73 / fles
€ 36,97 -25%
meteen leverbaar

€ 20,98 / fles
€ 29,97 -30%
meteen leverbaar

€ 27,73 / fles
€ 36,97 -25%
Dit product is niet leverbaar

€ 15,97 / fles
meteen leverbaar€ 17,97 / fles
meteen leverbaar


€ 18,97 / fles
meteen leverbaar

€ 57,97 / fles
meteen leverbaar

€ 20,97 / fles
meteen leverbaar

€ 19,99 / fles
meteen leverbaar

€ 34,97 / fles
meteen leverbaar

€ 31,97 / fles
meteen leverbaar

€ 23,97 / fles
meteen leverbaar

€ 20,99 / fles
meteen leverbaar

€ 22,97 / fles
meteen leverbaar

€ 74,97 / fles
meteen leverbaar